40 karo dienų

Apžvelgiant tai, ką kalbėjau, rašiau ir kuo dalijausi per 40 (be vienos) karo dienų.

Mano straipsnis: Rusiškas pasaulis“ ir jį atmetanti ortodoksija: https://www.bernardinai.lt/rusiskas-pasaulis-ir-ji-atmetanti-ortodoksija


https://www.patreon.com/saulytis

„Rusiško pasaulio“ erezija

Maskvos patriarchas Kirilas ir kiti ortodoksų hierarchai Rusijoje mėgina pateisinti karą Ukrainoje ir ten vykdomą civilių gyventojų naikinimą, nes juos įkvepia “rusiško pasaulio” vizija ir mokymas. Laidoje aptariame pagrindinius šio mokymo postulatus ir aiškinamės, kodėl jie prieštarauja Kristaus Evangelijai.