Knygos

Biblijos autoriai, priešingai nei dažnai galvojama, buvo apsiskaitę. Dievo įkvėptam žodžiui peno teikė tekstai, kuriuos laikome neįkvėptais. Panašiai ir krikščionio gyvenime perskaitytos knygos tampa lobynu, kuriuo naudojasi žmones ugdanti Tiesos Dvasia.

Apokrifai

Kas sieja apokrifines knygas, neįtrauktas į Šventojo Rašto kanoną, ir šiandienines sąmokslo teorijas.

Piliečiai

Apie tai, koks turėtų būti krikščionių santykis su valstybės valdžia, koks požiūris į leidžiamus įstatymus, apskritai kokia pilietinė pozicija labiausiai atitinka Kristaus mokslą.

Pabėgėliai

Ką Šventasis Raštas kalba apie pabėgėlius ir koks turėtų būti mūsų, krikščionių, santykis su šiais žmonėmis?

Darbininkai

LGBT eitynių Kaune epizodo analizė. Refleksijos, kaip krikščionys turėtų šiandien skelbti Kristaus Evangeliją.