Piliečiai

Apie tai, koks turėtų būti krikščionių santykis su valstybės valdžia, koks požiūris į leidžiamus įstatymus, apskritai kokia pilietinė pozicija labiausiai atitinka Kristaus mokslą.

Pabėgėliai

Ką Šventasis Raštas kalba apie pabėgėlius ir koks turėtų būti mūsų, krikščionių, santykis su šiais žmonėmis?

Darbininkai

LGBT eitynių Kaune epizodo analizė. Refleksijos, kaip krikščionys turėtų šiandien skelbti Kristaus Evangeliją.

Tikėjimo piligrimams

Kai kas mano, kad biblinės studijos yra atsietos nuo gyvenimo. Taip nėra. Šaknydamiesi Kristaus moksle, įgauname praktinės išminties, kaip gyventi čia ir dabar.