Dvasinis ir kritinis mąstymas

GYVENIMAS SU ŠVENTĄJA DVASIA (II)

Mąstymas yra ryškiausia mūsų vidinio gyvenimo išraiška. Gyventi su Šventąja Dvasia, reiškia, priimant Dvasios-Parakleto patarimus, mokytis mąstyti dvasiškai. Tinklalaidėje aptariami du požiūrio taškai: 1) kritinis mąstymas kaip dvasinio mąstymo priešybė; ir 2) kritinis mąstymas kaip dvasinio mąstymo dalis.Vienas atsakymas į “Dvasinis ir kritinis mąstymas”

  1. Sveiki, Giedriau,
    Negaliu nesutikti su išsakytomis šia tema mintimis, tačiau klausymosi eigoje susidaro įspūdis, nors gal būt taip dėstoma yra samoningai, kad krikščioniškas pasaulis dalinasi į dvi stovyklas, iš kurių viena ir yra atstovaujama šioje temoje, kurios raktinis žodis yra mąstymas., o kita taip ir lieka neįvardinta. Tai nei gerai, nei blogai, tiesiog toks pastebėjimas. Suprantu, kad pačiam tiesiog patinka tirti, tyrinėti bei apsvarsčius dalintis tvarkingai surikiuotomis mintimis ir išties tau tai puikiai pavyksta, tačiau man kaip klausytojui norisi tai ką girdžiu susieti su tuo kas šiandien yra aplink mane. Pasijutau išties labai plačiuose vandenyse, tačiau tarsi balandis, Nojaus paleistas iš arkos. Jis skraidė, skraidė, bet neradęs kur nutūpti, grįžo atgal į arką. Galima sakyti: kvailas balandis, varnas tai va skraidė šen bei ten ir kažkaip “prasisuko”, bet ne. Nes būtent balandis atnešė žinia žaliame-šviežiame alyvmedžio lape, kad išgelbėjimas atėjo! Na gerai. Ką ir kaip galima būtų ateityje padaryti, tai pasekti ap. Pauliaus pavyzdžiu kai jis pradeda ir išrutulioją savąją žinią laiško Galatams 3 skyriuje. Man čia jis labai patinka, “ žiebia tiesiai į dešimtuką”, o toliau veda į “giliuosius vandenis”! Na tik pažiūrėk: – o neprotingi Galatai! Kas jus apkerėjo?! Irrr tada jau rutulioja savo mintis tikrai apmastytai iir tvarkingai surykiuotai. Įsivaizduok jei būtų pradėta pvz tik nuo 6 eil. Tiesa , kuri parašyta netaptu netiesa, bet kažko stipriai truktu. Tačiau čia klausai ty skaitai “išsižiojas” nes iškart aišku prie ko čia viskas, gali atrasti kur esi pats ir atrasti savo išgelbėjimo žinią! Tai tokios mano mintys, Giedriau, ačiū, kad esi, ačiū, kad tęsi Dievo tau įdėtą darbą. Nesustok!
    Pagarbiai
    Nerijus Čekavičius

Komentarai uždrausti.