Prisikėlimas: mitas ar tikrovė?

Lauryno Jacevičiaus pokalbis su teologu, publicistu, lektoriumi bei Naujojo Testamento vertėju dr. Giedriumi Saulyčiu apie Jėzaus asmens, Jo mirties bei prisikėlimo istoriškumą ir šių įvykių reikšmę.

Žiūrėti

Klausyti ↓

Giedriaus straipsnis apie mitus, supančius Jėzaus istoriškumą ir prisikėlimą
Lauryno straipsnis apie tai, ar galima pagrįsti Jėzaus prisikėlimą
Lauryno pamąstymas apie pasaulio pabaigą