Kas yra Šventoji Dvasia?

“Kas yra siela žmogaus kūnui, tai yra Šventoji Dvasia Kristaus kūnui – Bažnyčiai”, rašė Augustinas. Ši Alfa kurso paskaita supažindina su Trivienio Dievo slėpiniu, o aptariami Šventosios Dvasios įvaizdžiai padeda suvokti esmines jos ypatybes.

Pasivaikščiojimas po Vitenbergą

Vitenbergas – Lutherio miestas. Čia didysis reformatorius gyveno kaip augustinų vienuolis, čia jis sukūrė šeimą, skaitė paskaitas universitete, sakė pamokslus bažnyčiose ir koplyčiose, pastoraciniu rūpesčiu apglėbė miesto bendruomenę, bet bene didžiausias jo atliktas darbas šiame mieste – tai 95 tezės, pakeitusios Vakarų krikščionybės veidą.