Palapinėse

Antras susitikimas Kelyje – kalbamės apie palapinės simbolį Rašte, kokias tikėjimo nuostatas jis turėtų formuoti santykyje su savimi ir su kitais.

Kelyje

Pirmoji krikščionių ugdymo kurso “Susitikimai kelyje” paskaita “Kelyje” (be diskusijos). Kurso „Susitikimai Kelyje“ tikslas – skaityti ir suprasti Šventąjį Raštą, pažinti turtingą krikščioniško tikėjimo paveldą, puoselėti tiesos troškulį, gilinti bendrystę su Dievu ir artimu, burti Kristaus Bendriją (plačiau apie kursą skaitykite: https://sielovada.de/index.php/2023/02/12/ekumenine-bendruomene-sielovada-vokietijoje-kviecia-i-krikscioniu-ugdymo-kursa/

Norintys prisijungti ir dalyvauti gyvai vykstančiuose aptarimuose, diskusijose gali registruotis: https://sielovada.de/index.php/registracija/

Viltis

Apie viltį kaip aukštyn nukreiptą pasitikėjimo žvilgsnį, kurio atrama yra Dievas, ir apie kantrybę bei ištvermę, vilties seses.

Platono dialogai | Pokalbis su Tatjana Alekniene

Dr. Tatjana Aleknienė supažindina su Platono raštų vertimais į lietuvių kalbą; pokalbyje atidžiau pažvelgiame į jos verstus dialogus “Gorgiją” ir “Teaitetą”, susipažįstame su pagrindinėmis jų temomis ir aiškinamės, kodėl jos aktualios mūsų dienomis; aptariame mito reikšmę Platono dialoguose, ir kodėl Bažnyčios tėvai sėmėsi išminties iš šio Antikos mąstytojo.

Klausimai – atsakymai

Pokalbis apie skirtingus Biblijos vertimus ir Šventojo Rašto studijų metodus. Ką sako hebrajiškas tekstas apie Ievą: ar ji atsirado iš Adomo šonkaulio, ar iš jo šono mėsos (😊)? – atsakymas į šį ir kitus nelauktus (aktualius) klausimus.

Trūkis

Aptariame teologinį „trūkio“ požiūrį ir stengiamės suvokti, kaip šis dvasinis principas veikia žmogaus, bendruomenės, kultūros gyvenime.