Pažinti dvasia

Kodėl mokiniai nepažino prisikėlusio Kristaus? Kaip mums jį pažinti? Į šiuos klausimus turėtų padėti atsakyti trys evangelijų epizodai ir Augustino mintys iš jo polemikos su donatistais.

Atgimti iš Dvasios

Aiškinamės, ką reiškia Jėzaus žodžiai “jūs turite gimti iš naujo”. Vienuose vertimuose parašyta “kas negims iš naujo”, kituose — “kas negims iš aukšto / aukštybių”; o kaip graikiškame originale? Kas turima omenyje, sakant “jei kas negims iš vandens ir Dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę”? Apie kokį vandenį čia kalbama?

Netikėjimas?

Caravagio paveikslo „Šv. Tomo netikėjimas“ fone svarstome, ar iš tiesų apaštalas Tomas netikėjo. O gal veikiau siekė autentiškai patirti prisikėlusį Kristų? Aptariame Augustino ir Anzelmo Kenterberiečio požiūrį į tikėjimą, ieškantį pažinimo.

Prisikėlimas

Septyni Mesijo prisikėlimo iš mirusiųjų provaizdžiai Senajame Testamente arba kodėl Velykos yra didingiausia šventė.

Abraomo pėdomis

Pritardamas Søren Kierkegaard‘ui, kad Abraomas buvo didis ta jėga, kurios stiprybė yra bejėgiškumas, ir ta išmintimi, kurios paslaptis yra kvailybė, ir ta viltimi, kurios pavidalas yra beprotybė, ir ta meile, kuri yra neapykanta sau, žvelgiu į kelis Izraelio patriarcho gyvenimo epizodus, kurie patvirtina garsaus XIX a. teologo ir egzistencialisto teiginius.

Palapinėse

Antras susitikimas Kelyje – kalbamės apie palapinės simbolį Rašte, kokias tikėjimo nuostatas jis turėtų formuoti santykyje su savimi ir su kitais.