Pro išminties langus

Bene labiausia, ko šiandien reikia krikščionims ir tikėjimo bendruomenėms, yra išmintis. Padedami Siracho sūnaus, Jėzaus, aiškinamės, kaip tapti vertais išminties ir kokie yra jos esminiai bruožai.

Konfucijus ir Kristus

Krikščionybė ir konfucianizmas kryžkelėje ar kelyje? Knygą “Konfucijus ir Kristus” pristato autorius prof. Romualdas Dulskis. Gražios vasaros!

Konfucijus ir Kristus

Krikščionybė ir konfucianizmas: kryžkelėje ar kelyje? Knygą “Konfucijus ir Kristus” pristato autorius prof. Romualdas Dulskis. Gražios vasaros!

Bičiulystė

„Juk kai kas nors žiūri į bičiulį, tai tarsi regi savo paties atvaizdą.“ Skaitome Marko Tulijaus Cicerono mintis apie bičiulystę ir aptariame jų sąskambį su Šventuoju Raštu.

Charizmos

Šv. Dvasia ateina su dovanomis (charizmomis) – nepaprastomis galiomis ir dieviška išmintimi. Jei sakome, kad trokštame Dievo Dvasios, sykiu siekiame ir jos apraiškų – dvasinių dovanų. Nėra Dvasios artumo be Dvasios dovanų. Tačiau pradedant apaštalų laikais ir baigiant mūsų dienomis charizmos ne visuomet teisingai suvokiamos, ir jų troškulys, stokojant pažinimo, yra ne vieną paklaidinęs.

Pažinti dvasia

Kodėl mokiniai nepažino prisikėlusio Kristaus? Kaip mums jį pažinti? Į šiuos klausimus turėtų padėti atsakyti trys evangelijų epizodai ir Augustino mintys iš jo polemikos su donatistais.