Netikėjimas?

Caravagio paveikslo „Šv. Tomo netikėjimas“ fone svarstome, ar iš tiesų apaštalas Tomas netikėjo. O gal veikiau siekė autentiškai patirti prisikėlusį Kristų? Aptariame Augustino ir Anzelmo Kenterberiečio požiūrį į tikėjimą, ieškantį pažinimo.

Prisikėlimas

Septyni Mesijo prisikėlimo iš mirusiųjų provaizdžiai Senajame Testamente arba kodėl Velykos yra didingiausia šventė.

Abraomo pėdomis

Pritardamas Søren Kierkegaard‘ui, kad Abraomas buvo didis ta jėga, kurios stiprybė yra bejėgiškumas, ir ta išmintimi, kurios paslaptis yra kvailybė, ir ta viltimi, kurios pavidalas yra beprotybė, ir ta meile, kuri yra neapykanta sau, žvelgiu į kelis Izraelio patriarcho gyvenimo epizodus, kurie patvirtina garsaus XIX a. teologo ir egzistencialisto teiginius.