Atgimti iš Dvasios

Aiškinamės, ką reiškia Jėzaus žodžiai “jūs turite gimti iš naujo”. Vienuose vertimuose parašyta “kas negims iš naujo”, kituose — “kas negims iš aukšto / aukštybių”; o kaip graikiškame originale? Kas turima omenyje, sakant “jei kas negims iš vandens ir Dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę”? Apie kokį vandenį čia kalbama?

Netikėjimas?

Caravagio paveikslo „Šv. Tomo netikėjimas“ fone svarstome, ar iš tiesų apaštalas Tomas netikėjo. O gal veikiau siekė autentiškai patirti prisikėlusį Kristų? Aptariame Augustino ir Anzelmo Kenterberiečio požiūrį į tikėjimą, ieškantį pažinimo.

Prisikėlimas

Septyni Mesijo prisikėlimo iš mirusiųjų provaizdžiai Senajame Testamente arba kodėl Velykos yra didingiausia šventė.