Plėšikas

Ne vienam iškyla klausimas, kaip Šventojo Rašto šviesoje vertinti Ukrainoje vykstantį karą, kaip reaguoti ir kieno pusėje stovi Jėzus? Pasitelkdami Naujojo Testamento ištraukas, ir mėginame atsakyti į šiuos klausimus.

Skausmas ir narsa

Ruskyj vojenyj korablj idi n.x.j – bebaimis Ukrainos pasieniečių šūksnis akistatoje su agresoriumi ir jo nešama mirtimi. Tai jau ne keiksmažodis, kontekstas jam suteikia kitą prasmę. Tai drąsus pareiškimas – traukis iš akių, mes nepasiduosime, mes tavęs neklausysime, pakankamai ilgai mus kankinai. Pakaks. Varyk iš čia. Nešdinkis iš mūsų tėvų žemės! Šioje laidoje aptariame skausmą ir atjautą, teisingą Dievo teismą ir kylančią narsą.

Karas

Kelios biblinės įžvalgos, padedančios suprasti giluminius Rusijos karo prieš Ukrainą motyvus ir skatinančios pasitikėti Dievo teisingumu. Kainas pakėlė ranką prieš Abelį, Rusija – prieš Ukrainą. Bet Dievas priėmė Abelio auką ir jo nekaltas kraujas šaukiasi teisingumo. Kaip Elizijaus laikais Sirijos kariuomenė buvo apakinta ir pateko į spąstus Samarijoje, taip apakintam Rusijos diktatoriui ir jo armijai spąstais taps Ukrainos žemė. Dieve, saugok Ukrainos karius! Taikos Ukrainai ir pasauliui, o Rusijai ir Baltarusijai laisvės!

Melskime taikos Ukrainai

Melskimės už Ukrainą, stovinčią siaubingo karo akivaizdoje, melskime jos miestams taikos. Melskime apsaugos ir gerovės, nes ne jai metas atsiskaityti už savo nuodėmes, o kraugeriškiems Rusijos ir Baltarusijos režimams. Savo brolių ir draugų ukrainiečių labui sakykime: „Tebūna tavyje taika!“

Atminti Kristų

„Tikrojo pažinimo pradžia – tai suprasti, kad esi nusidėjėlis,“ – rašė Augustinas. O Dostojevskis, „Broliuose Karamazovuose“ svarsto, kad toks suvokimas yra paties brandžiausio šventojo vainikas. Savo gyvenime nuolatos susiduriame su kiekviename iš mūsų slypinčia „karamazoviškos niekšybės“ galia. Todėl nuolat turime atminti Kristų ir jo pralietą kraują už mus, dėl mūsų išgelbėjimo.