40 karo dienų

Apžvelgiant tai, ką kalbėjau, rašiau ir kuo dalijausi per 40 (be vienos) karo dienų.

Mano straipsnis: Rusiškas pasaulis“ ir jį atmetanti ortodoksija: https://www.bernardinai.lt/rusiskas-pasaulis-ir-ji-atmetanti-ortodoksija


https://www.patreon.com/saulytis