Dievo karalystė: savintis ar skelbti?

Aiškinamės, kodėl tą pačią Jėzaus mintį apie Dievo karalystę evangelistai Matas ir Lukas užrašė skirtingai, ir kokią žinią jie siunčia mums.