Gimėme, idant mokytumėmės

Susitikimai Kelyje tęsiasi. Hamburgo lietuvių katalikų bendruomenei kalbu apie gimimo iš Dvasios ir krikščioniškos mokinystės reikšmę. Taip pat išgirsite atsakymą į klausimą, ar Biblija nėra tik “vyrų knyga”.