Kas yra Šventoji Dvasia?

“Kas yra siela žmogaus kūnui, tai yra Šventoji Dvasia Kristaus kūnui – Bažnyčiai”, rašė Augustinas. Ši Alfa kurso paskaita supažindina su Trivienio Dievo slėpiniu, o aptariami Šventosios Dvasios įvaizdžiai padeda suvokti esmines jos ypatybes.