Kodėl reikėjo naujo Šventraščio vertimo?

Keli epizodai iš naujos knygos “Naujasis Testamentas | Evangelija pagal Matą | Evangelija pagal Morkų” pristatymo, kurį Zoom platformoje organizavo sielovada.de.