Vienas atsakymas į “Parakletas”

  1. Keistas dalykas. Niekas nepastebi, kad niekur Biblijoje niekas nesikreipia tiesiai į šv. Dvasią, t.y. antruoju asmeniu. Ir Jėzus nesikreipia ir nemoko į ją kreiptis, o tik prašyti Tėvą, kad duotų šv. Dvasios. Nesu koks nors arijonas ir neteigiu, kad šv. Dvasia nėra lygiavertis šv. Trejybės asmuo. Bet kaip galima apeiti tokį dalyką nepaaiškinus? Tiesą sakant, Jėzus neliepė ir jam melstis, o tik Tėvui jo vardu. Ar aš kažką praleidau? Visgii labai teisingai pastebėta, kad Jėzus žengdamas dangun užleidžia pirmąją vietą šv. Dvasiai.
    Ačiū už liudijimą apie šv. Dvasios pagavimą. Retas atvejis, kai tai atrodo ne kaip pasigyrimas, o kaip padrąsinimas.

Komentarai uždrausti.