Pažinti dvasia

Kodėl mokiniai nepažino prisikėlusio Kristaus? Kaip mums jį pažinti? Į šiuos klausimus turėtų padėti atsakyti trys evangelijų epizodai ir Augustino mintys iš jo polemikos su donatistais.