Plėšikas

Ne vienam iškyla klausimas, kaip Šventojo Rašto šviesoje vertinti Ukrainoje vykstantį karą, kaip reaguoti ir kieno pusėje stovi Jėzus? Pasitelkdami Naujojo Testamento ištraukas, ir mėginame atsakyti į šiuos klausimus.