Šventoji Dvasia Evangelijoje ir mūsų gyvenime

Gilinamės į pirmąjį Šventosios Dvasios simbolį evangelijose, aptariame semantines Parakleto reikšmes ir jo vaidmenį mūsų gyvenime.