Zelotai

Juozapo Flavijaus, šiuolaikinių biblistų ir Naujojo Testamento autorių padedami tyrinėjame I a. judaizmo atšaką, skatinusią žydų sukilimus. Karingas religinis patriotizmas paradigma padeda suprasti per krikščionybės istoriją Dievo vardu vykusius karus bei mūsų dienų religinius judėjimus, siekiančius politinėmis priemonėmis įtvirtinti Dievo karalystę.